Folkets mening
Rett og slett

CHATSTER.NO

Noen ganger vil man bare si sin mening..

Live Radio

Prøver og tester

Alkohol kunnskapsprøve for salg og restaurant\bar

Vi har samlet spørsmål fra pensum for å hjelpe deg forberede til kunnskapsprøven hos næringsetaten.

Salgs og skjenkebevilling er en fin investering for deg som jobber med alkohol, både i butikk og serverings sted.

En arbeidsgiver vil mest sannsynligvis prioritere en med bevist kunnskap ved like kvalifikasjoner.


Pensum for salgsbevilling: 

Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 med forskrifter.

Åpne alkoholloven for salg


 START SALGSBEVILLING PRØVE  

Pensum for skjenkebevilling: 

Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 3, 7, 8 og 9 med forskrifter.

Åpne alkoholloven for skjenkebevilling


 START SKJENKEBEVILLING PRØVE  

Fra Næringsetaten:

Hva koster det?

Det koster 400 kroner. Påmeldingen er bindende. Du får ikke refundert utgiftene hvis du melder deg av eller ikke møter opp til prøven. Refusjon gis bare hvis du har legeerklæring.

Hvor tar du prøvene?

I Næringsetatens lokaler, Tollbugata 27, 5. etasje (inngang Øvre Slottsgate), 0157 OSLO.

Gjennomføring av prøvene

  • Du kan ta prøvene på tirsdager, onsdager og torsdager kl. 09.30 og 12.30.
  • Møt frem senest 15 minutter før prøvestart, for registrering og kontroll av legitimasjon. Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort eller bankkort med bilde. Kommer du for sent får du ikke avlegge prøven.
  • Prøven er en flervalgsprøve på 60 minutter. Hvis du har syv feil, eller mer, så stryker du.
  • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk. Du kan bruke norsk ordbok, som Næringsetaten har til utlån.
  • Det er ikke anledning til å bytte dato for en påmelding til prøve

Tilrettelegging ved spesielle behov

  • Dyslektikere kan avlegge kunnskapsprøven muntlig (krever legeattest)
  • Er du svaksynt, har lammelser, nedsatt hørsel eller andre utfordringer tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd, ring 23 46 00 10.

Hvor mange ganger kan du ta prøven?

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Det koster 400 kroner hver gang.

Direkte link til næringsetatens påmelding (ekstern link)

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Det sendes til den epostadressen du brukte ved påmelding.