Folkets mening
Rett og slett

CHATSTER.NO

Noen ganger vil man bare si sin mening..

Live Radio

Noen er likere enn andre – også i forhold til media

Mening fra: Erlend Follegg

Mens andre "henges ut" med fullt navn og bilde i lokale media for nærmest bagatellmessige saker slipper denne lokale næringslivshelten unna med anonymitet i lokale medier for et såpass alvorlig straffbart forhold som promillekjøring - langt over promillegrensen på 0,2. Dette stimulerer ikke akkurat rettsfølelsen! Er ikke dette det media i andre sammenhenger nettopp bruker som argument for å publisere, nemlig at denne aktuelle personen til de grader har "søkt offentligheten" slik at "allmenn interesse" tilsier offentliggjøring av navn mv?

Men det hjelper vel i slike lokalsamfunn å være en "lokal helt". En helt som også arrangerer konferanser med samme navn! Mulig jeg har misforstått men det er vel ikke særlig heltemodig å kjøre i fylla selv om klokken er 03.30 på natten. Personen det gjelder hevder at han ikke var påvirket tiltross for at han hadde ca. 0,7 i promille altså en promille langt over promillegrensen på 0,2. Det foreligger heller ingen formildende omstendgheter slik som at dette var kjøring dagen derpå eller lignede da vedkommende foretok kjøringen etter å ha drukket på fest samme kveld. Det er et ganske kjent faktum at en rask dusj ikke har nevneverdig effekt på promillenivået. Det ser heller ikke ut til at oppmerksomheten kan ha vært helt på topp når han har glemt å slå på lysene midt på natten og det er derfor han blir stoppet. ..Det hører også med til historien at vedkommende har blitt en stor eiendomsaktør i Telemark gjennom opptakelse av skyhøy gjeld i sine selskaper og har gjennom bruk av fiffige konstruksjoner og internasjonale regnskapsstandarder blåst så mye "luft" inn i regnskapene sine som overhodet mulig for å maksimere resultat og balanse. Vedkommende har også kontinuerlig blitt helteerklært av både media og lokalpolitikere og har slik sett utelukkende kunnet sole seg i glansen fra kun positiv mediadekning.

I lys av dette fortoner det seg rart at den kanskje mest profilerte næringslivsmannen i Telemark for tiden, nå skal skånes og slippe unna medienes søkelys ved å oppnå anonymitet selv for alvorlige lovbrudd som kjøring i påvirket tilstand langt over promillegrensen.

Det er forskjell på Jørgen Hattemaker og Kong Salomo også i forhold til media. ..

http://www.varden.no/nyheter/neringslivstopp-fikk-250-000-i-bot-for-fyllekjoring-1.2193512

Les mer: http://www.erlend-follegg.no/news/en-av-telemarks-mest-profilerte-forretningsmenn-har-fyllekjort-og-gis-anonymitet-av-media/